TÌM CỬA HÀNG
HOTLINE 0909.313.375

CHÍNH SÁCH ĐỔI - TRẢ HÀNG

Mua hàng online
Catsa hỗ trơ Khách hàng đổi hàng 1 lần trong vòng 05 ngày theo biên lai giao nhận.
Chính sách không áp dụng với sản phẩm đã qua sử dụng, hàng sale hoặc sản phẩm hư hại do tác nhân bên ngoài hoặc sản phẩm đã quá thời gian đổi hàng theo quy định. Sản phẩm đủ các điều kiện sau:
- Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nguyên tag giá.
- Hóa đơn mua hàng (kèm theo sản phẩm)
- Hóa đơn giao nhận
Với sản phẩm đã mua có giá trị cao hơn sản phẩm muốn đổi, CATSA sẽ không hoàn tiền, sản phẩm đã mua có giá trị thấp hơn sản phẩm muốn đổi, Khách hàng vui lòng bù thêm phần chênh lệch.
Khách hàng chịu phí vận chuyển khi đổi sản phẩm.

Mua hàng tại cửa hàng
Khách hàng được đổi hàng trong vòng 05 ngày kể từ ngày mua hàng in trên hoá đơn. Không áp dụng quy đổi thành tiền mặt.
- Sản phẩm được đổi phải đảm bảo là sản phẩm chưa sử dụng, chưa qua giặt giũ, không có vết bẩn lạ, còn nguyên nhãn mác và phải có hoá đơn mua hàng không xé/rách. CATSA không chấp nhận đổi sản phẩm khi bạn không có hoá đơn mua hàng.
- Với sản phẩm đã mua có giá trị cao hơn sản phẩm muốn đổi, CATSA sẽ không hoàn tiền, sản phẩm đã mua có giá trị thấp hơn sản phẩm muốn đổi, vui lòng bù thêm phần chênh lệch.
- Tất cả sản phẩm chỉ được đổi 1 lần duy nhất.
- Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng CATSA đã mua sản phẩm để đổi hàng.